לחץ לבחירת התהליך הדרוש לך:


בדוק כאן האם העסק שלך צריך רישוי

הקמת עסק שאינו טעון רישוי

עסקים רבים אינם מחוייבים ברישיון עסק. אף על פי כן, כל יזם המקים עסק וכל בעל עסק הפועל בעיר – אם הוא טעון רישוי ואם לאו – מוזמן להגיע למרכז השירות לעסקים ולבצע מספר פעולות.
1. ארנונה (חיובי ארנונה, גביית ארנונה, מים וטאבו):
– רישום חשבון הארנונה על שם בעל העסק
– בירור והסדר של תשלומי ארנונה ומים
– שינוי השימוש בנכס אם נדרש

2. שילוט
- הגשת בקשה להוצאת רישיון שילוט שנתי במקרים של:
– התקנת שלט חדש
– שינוי תוכן השלט, צורתו, גודלו, מיקומו או כל שינוי אחר
– שינוי בעלים או מחזיקים בשלט קיים
– תשלום אגרת שילוט (לאר אישור ועדת השילוט)

3. מידע תכנוני עסקי
מידע על העסק (ייעוד קרקע, שימושים לפי תכנית בניין עיר – תב”ע, היטל השבחה, שימור וכו’)
– תכנית עסק חתומה ומאושרת
– בירור חבות בהיטל השבחה
– הפנייה לפגישה בגנזך הטכני כדי לבדוק האם השימוש המבוקש תואם את היתר הבנייה. בהתאם לחוקי התכנון והבנייה, כל שימוש שאינו תואם את היתר הבנייה דורש הוצאת
היתר לשימוש חורג

הקמת עסק טעון רישוי

כל יזם וכל בעל עסק נדרש להסדיר מספר נושאים, כמפורט בסעיף הקודם. במרכז שירות לעסקים תוכל להסדיר נושאים אלו וגם לתאם פגישה במרכז מידע ורישוי עסקים באגף רישוי עסקים. התחנה הבאה לעסק טעון רישוי היא מרכז מידע ורישוי עסקים באגף רישוי עסקים, כאן תקבל סיוע בהגשת בקשה לרישיון עסק ולניהולו בתל אביב – יפו, לפי חוק רישוי עסקים.
לפניך עיקרי התהליך לקבלת רישיון עסק:
1. בשלב הראשון של התהליך, מומלץ להגיש בקשה למידע מוקדם. מתאם מידע ורישוי באגף רישוי עסקים יעמוד לרשותך בנושאים האלה:
פירוט תהליך הגשת הבקשה, גופי הרישוי, טפסים ומסמכים נדרשים.
מהי תכנית עסק, האם יש צורך בתכנית עסק ואיך מגישים אותה
מידע ייעודי נוסף בעל פה ובכתב על העסק המבוקש, למשל: התאמת שטח העסק לשימוש הנדרש, מתן התראה בדבר האפשרות להוצאת היתר שימוש חורג. צווי סגירה ותלונות שהוגשו על עסק קודם שפעל במקום, מידע על תהליכים משפטיים רלוונטיים

2. בשלב הכנת התכניות ותכנון העסק, מהנדס תכנון באגף רישוי עסקים ישמח לסייע לך.
כדאי לתאם פגישה לקבלת הנחיות בכל הנוגע לתכנון התכנית והכנתה (כולל הגשת בקשה להיתר שימוש חורג) כך שתעמוד בדרישות וניתן יהיה לאשרה כבסיס להגשת הבקשה לרישיון עסק.
את הבדיקה האם תהליך הרישוי יכלול גם תהליכי רישוי על הבנייה – יש לבצע באופן עצמאי בגנזך ההנדסה, בתאום מראש (טלפון: 03-5217049/121/080 שלוחה 1)

3. עם תום הכנת הבקשה ואישור התכנית על ידי מהנדס תכנון, תוגש בקשה לרישיון עסק באגף רישוי עסקים. הבקשה תכלול:
טופס הגשת בקשה
תכנית עסק חתומה ומאושרת
תכנית בטיחות
שובר תשלום חתום של אגרת הבקשה
מסמכים נוספים הנדרשים כגון: מספר חוזה ארנונה עדכני, חוזה חתום על ידי בעל הנכס, אישור מרשם החברות, צילום תעודת זהות וייפוי כוח
אגף רישוי עסקים מקבל את בקשתך לרישיון ומעביר אותה לחוות הדעת של גופי הרישוי העירוניים והממשלתיים שאישורם נדרש:
המחלקה לביקורת תכניות ושימושים חורגים באגף רישוי עסקים
המחלקה לביקורת עסקים באגף רישוי עסקים
הרשות לאיכות הסביבה בעירייה
המחלקה לכיבוי אש בעירייה
אגף התברואה
משטרת ישראל
משרד התעשייה, מסחר ותעסוקה
משרד הבריאות
במידת הצורך ובהתאם לסוג העסק תועבר הבקשה לגופים נספים, למשל: תאגיד המים “מי אביבים” המחלקה לשימור מבנים, מחלקת מבנים מסוכנים, השירות המשפטי, היטל השבחה, וטרינר עירוני (כנציג משרד החקלאות), אגף הפיקוח העירוני, אגף נכסי העירייה, משרד החינוך התרבות והספורט, משרד התחברוה ומשרד התשתיות.
כל גוף רישוי יערוך ביקורת בעסק ויכין דו”ח על הנושאים המחייבים תיקון

4. אגף רישוי עסקים עוקב אחר הטיפול בבקשה איתך ועם כל גופי הרישוי ומחליט על הוצאת היתר זמני לתקופה קצובה, רישיון עסק – כמוגדר בחוק או סירוב, אם אחד או יותר מגופי הרישוי מודיעים על סירוב (במקרה כזה יש להסדיר את העניין עם הגוף שסירב).
לשירותך, אפשר לעקוב אחרי הטיפול בבקשה אתך ועם כל גופי הרישוי השונים באמצעות מערכת לבדיקת סטטוס באתר האינטרנט העירוני וכן באמצעות הדואר האלקטרוני.
בנוסף תוכל למצוא באתר האינטרנט מגוון מדריכים שימושיים כגון: מדריך לפתיחת עסק טעון רישוי, מדריך לרישוי בתי אוכל, מדריך לרישוי מועדונים וברים.

לאחר הקמת העסק

שותפות עירונית
בשעה טובה העסק נפתח ומשתלב במרקם העירוני התל אביבי. תל אביב- יפו היא מרכז כלכלי ותרבותי מטרופולינים וארצי, שבה גרים יותר מ- 400 אלף תושבים, פועלים בה יותר מ-50,000 עסקים ומאות אלפי איש, מן הארץ ומן העולם מבקרים בעיר מדי יום ביומו, לאורך כל השנה.
היכולת להעניק חווית עיר עולם, לצד עיר בעלת איכות חיים, מצריכה חיי שותפות ושמירה על איזונים בין תושב לעסק הנמצא לעיתים באותו בניין או רחוב. מחובתה של עירייה לאפשר את אותם איזונים ולשם כך עיריית תל אביב- יפו מפעילה שירותים עירוניים “מסביב לשעון”: פינוי אשפה, ניקיון, תאורה, שמירה על הסדר הציבורי וכן מסירת המידע ומענה למפגעים 24 שעות ביממה.
בעל העסק, מתוך שותפות עירונית, יש ביכולתך לפעול ולתרום להצלחת התנהלות העיר בשגרת היום ולקדם את המטרה המשותפת – שימור ושיפור מעמדה של תל אביב- יפו כמרכז עסקים ראשי. לפניך כמה נקודות מפגש בהן אנו מבקשים את שיתוף הפעולה שלך בשמירה על המרחב המשותף ועל מערכת האיזונים בעיר:

1. תברואה:
אנא ודא שבמקום העסק קיימים סידורים וכלים לאצירת אשפה ומה הם אותם סידורים
איסוף אשפה ופסולת חריגה – אשפה חריגה תפונה בתיאום עם תחנת העבודה האיזורית של אגף התברואה. לבירור ימי איסוף האשפה ופסולת חריגה ממקום העסק וקבלת פרטי התחנה הקרובה לסביבת העסק ניתן לפנות למוקד שירות 106 פלוס או לאתר האינטרנט העירוני
עסקים המייצרים קרטון בכמות גדולה מחויבים להציב מכבש קרטונים ולדאוג לפינוי הקרטון למחזור באמצעות חברות פרטיות
על פי חוק העזר לתל אביב יפו (שמירת הסדר והניקיון), על כל בעל עסק לדאוג לנקות ולטאטא את המדרכה בחזית עסקו
עסקי מזון – מסעדות, אולמות אירועים וכד’, יחויבו להציב מתקן לאיסוף שמן בישול משומש.
פסולת דגים ובשר יש לאצור בשקיות פלסטיק עבות ולשמור אותן במקרר בתוך העסק עד מועד הפינוי כדי למנוע מטרדי ריח מהסביבה.

2. שמירה על הסדר הציבורי
עמידה בתנאי רישיון העסק
הוצאת ציוד וסחורה מכותלי העסק על פי היתר
שמירה על איסור עישון
שמירה על איסור הפעלת רעש בבית העסק ומחוץ לכתליו
תליית מודעות פרסום הנוגעות לפעילות העסק רק על לוחות מודעות עירוניים המיועדים לכך
פריקה וטעינה לעסק באזור מורשה, כדי לאפשר זרימת תנועה תקינה ושוטפת בצירי התנועה
במרחב הציבורי פועלים פקחים עירוניים רב תכליתיים במהלך כל ימי השנה עד השעות הקטנות של הלילה ועוזרים לשמור על הסדר הציבורי ועל איכות החיים של התושבים והעסקים כאחד.

3. פריקה וטעינה:
ברחבי העיר הוגדרו איזורי פריקה וטעינה, אם אתה מעוניין להגדיר ליד בית העסק אזור של פריקה וטעינה עלייך להגיש בקשה למחלקת תכנון באגף התנועה, המפרטת:
מהות וסיבת הבקשה
המקום המדויק שבו אתה מבקש לבצע שינוים
פרטי קשר לצורך בירורים
התהליך יכלול סיור בשטח ובדיקת ישימות הבקשה, תכנון ואישור בוועדת תמרורים. אם יאושר, יבוצע הסימון ויותקן התמרור.
את הפנייה נא לשלוח לפקס: 03-5217463, טלפון לברורים: 03-5217244

מחשבון ארנונה
האזור הרצוי
הנכס שטח במ"ר
הנתונים המוצגים מתייחסים לאזורי ארנונה לפי צו הארנונה2014. המחירים הינם מוערכים ואינם כוללים בתי מלאכה, בנקים ובתי תוכנה
עיצוב האתר ע"י קבוצת "הארץ"