רישוי בנייה

היתר לשימוש חורג – לכלל העסקים:

בהתאם לחוקי התכנון והבנייה, כל שימוש שאינו תואם את היתר הבנייה דורש הוצאת היתר לשימוש חורג. לשם בדיקת היתר יש לקבוע פגישה בגנזך הטכני שבמינהל הנדסה.

שימוש חורג הינו כל שימוש שאינו תואם את היתר הבנייה או את התב”ע.

בקשת מידע להיתר בנייה או שימוש חורג – תקנות התכנון והבנייה מחייבות הגשת בקשה למידע להיתר בנייה או שימוש חורג, כתנאי להגשת בקשה להיתר עצמו. המידע כרוך בתשלום וניתן בתיק מידע.

תיק מידע- בתיק המידע תקבל מידע תכנוני מפורט הממוקד בכתובת ובעבודות המבוקשות: מידע אודות זכויות הבנייה בנכס, מידע על תשתיות, תחנות מאשרות לצורך קבלת היתר הבנייה, הנחיות וטפסים למילוי בשלב בקשת הרישוי והערות רלוונטיות למהות הבקשה.

ברוב המקרים, באם נדרש להוציא היתר לשימוש חורג לעסקים, תדרש לשפץ את המבנה בהתאם להנחיית הוועדה המקומית.

מידע ראשוני בנושאי זכויות בנייה, שימושים מותרים בבניין ושיפוץ של העסק אפשר לקבל במרכז המידע התכנוני או בנציגות מינהל הנדסה במרכז השירות לעסקים. פרטים נוספים אפשר למצוא כאן.

עיצוב האתר ע"י קבוצת "הארץ"