מתחם הקריה הצבאית

קרן הקריה:

מתחם של  כ 32 דונם בתחום הקריה הצבאית, התכנית המקודמת כוללת זכויות בניה של כ 234,000 מ”ר עבור שימושים של תעסוקה, מסחר ומגורים בתמהיל של מע”ר (עד 25% מגורים). הפרויקט יקצה שטחים ציבוריים פתוחים וכן שטחים בנויים.

קרן הקריה

דרום הקריה:

המתחם בשטח של כ- 190 דונם מדרום לקריה הצבאית, נמצא בשלבי הקמה.. המתחם מוטה תעסוקה  וכולל  כ-40 דונם פארק שימור המושבה הגרמנית “שרונה” , כ-490,000 מ”ר לתעסוקה וכ- 650 יחידות דיור

דרום הקריה

עיצוב האתר ע"י קבוצת "הארץ"