קבוצת ביטוחי הרכש והחבות

  1. ביטוח רכוש – דברים שיש להתייחס אליהם: האם המבנה בהשכרה או בבעלות. אם המבנה מושכר חובה לוודא שהוא מבוטח ואם לא , בהתאם לחוזה השכירות חשוב שהמבנה יהא מבוטח.

1.1   אופי השימוש במבנה משפיע על מכלול כיסויי הביטוח הנחוצים, כך לדוגמה קיימות פוליסות ייחודיות לביטוח משרדים ואחרות המיועדות לביטוח בתי עסק או מבנים המשמשים לתעשייה קלה או ייצור.

1.2   המכנה המשותף לביטוח המבנים הוא הצורך בכיסויי הביטוח הבאים: ביטוח אש,התפוצצות, סערה וסופה,נזקי מים הנובעים מצנרת ונזקי מים הנובעים משיטפון וכמובן ביטוח נזקי פריצה למבנה. לא להתעלם מציוד מיזוג האוויר שחלק ממרכיביו נמצאים מחוץ למבנה וחשופים לנזקים פיזיים  לרבות גניבה.

1.3   ביטוח תכולת בית העסק או במשרד חייבים להיות מבוטחים בדומה לביטוח המבנה תוך התייחסות ספציפית לפעילות בית העסק. ולכן יש לבחון אם קיימות פוליסות חבילה מתאימות ,שאף בהן חשוב לבצע התאמות מיוחדות כגון שיחזור מסמכים,ביטוח המחשבים והציוד האלקטרוני האחר, יתכן שיש שלטים שעלותם גבוהה ויש לבטחם,(במסגרת ביטוח המבנה או כהרחבה לתכולה).

2. ביטוח כספים בהעברה: אם בית העסק עובד על בסיס מזומנים ושקים חשוב ביותר לבטח את הכספים בעת העברתם לבנק או מהבנק. באותה מידה חשוב שיבוטחו גם כספים הנמצאים בבית העסק כחלק משגרת הפעילות היום יומית שלו.

3. ביטוח אובדן רווחים – קורה ולא פעם שבעקבות אש שפרצה או נזק משמעותי כתוצאה משיטפון וכדומה, בית העסק מושבת לתקופה ממושכת. כיסוי הביטוח לאובדן רווחים הוא המענה ההולם למקרים אלה. בקרות מקרה הביטוח ואי היכולת להפעיל את בית העסק נפגע תזרים ההכנסות , חלק ניכר מההוצאות חייבים להמשיך ולשלמם כמו שכר דירה, מיסים, לעיתים תשלומים לעובדים ועוד כהנה וכהנה הוצאות  המגובות ברווח הגולמי של בית העסק.ביטוח אובדן רווחים בא כדי להגן על בעל העסק ולאפשר לו לעבור באופן מסודר את תקופת שיקום העסק. נציין שביטוח זה מחייב הבנה מקצועית ביותר בניתוח מקורות ההכנסה של העסק , הוצאות שלא נתן להפסיקן,תקופת שיקום העסק במקרה אירוע הנזק ומכאן חישוב קפדני של סכום הביטוח הנחוץ. קיום ביטוח זה משמש אמצעי זירוז ליישוב התביעה משום שכל יום חולף וטרם מתחיל שיקום בית העסק עולה למבטח כסף רב.

4. ביטוח אחריות מעבידים: חובות המעסיק כלפי עובדיו אינן מסתכמות בתשלום משכורת ותשלום בגין הטבות סוציאליות או פעולות רווחה . מעסיק צפוי להיתבע ע”י עובדו או עובדיו בקרות אירוע שבעקבותיו נפגע העובד, נהרג או הפך לנכה וזאת משום רשלנות המעסיק. נתן רק דוגמה אחת בולטת שתבהיר את היבט הרשלנות. העסק הוא נגריה ובה מכונות כמו מסורים מקצוע חשמלי ועוד מכשירים לעיבוד עץ. חובת בעל הנגרייה לנקוט בכל אמצעי המיגון  כדי להבטיח את שלום העובד. באם לא נקט באמצעי מיגון או לא הקפיד שאמצעי המיגון אכן יגנו על העובד וארע תאונה שכתוצאה ממנה נפגע העובד הוא יגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי ובמקביל הוא יתבע את המעסיק.(נציין כי הנתבע הראשון במקרה זה הוא המוסד לביטוח לאומי), אם יוכח שהמעסיק התרשל יושט עליו פיצוי כספי גבוה ביותר. ביטוח אחריות מעבידים משמש הגנה כלכלית משמעותית למעסיק. הדוגמה שניתנה נמצאת בכול הענפים בין אם מצובר במסעדה,בית דפוס משרד תמים לגרפיקה ועיצוב. בכל אחד ממקומות העבודה קיים הסיכוי שעובד ייפגע עקב רשלנות המעביד.

5. ביטוח צד שלישי: בשונה מביטוח אחריות מעבידים העוסק בפגיעת גוף בביטוח צד שלישי יכולים להיות נפגעים גם נפגעי גוף וגם נזקים לרכוש של אחרים. מוגדרים כצד שלישי הם רכושם וגופם של אחרים שאינם בעל העסק או עובדיו. נפגעי גוף יכולים להיות אורחים או לקוחות הבאים לעסק ונקלעים למלכודת אש שפרצה או קיר שהתמוטט זכוכית שהתנפצה או הרעלה שפקדה את באי המסעדה ועוד ועוד אירועים. נפגעי רכוש יכולים להיות חנות או משרד שעלה באש בעקבות שריפה בבית העסק של הבעלים והדבר מתייחס למבנים ולתכולת העסקים הסמוכים. גם נזקי עשן ייחשבו כנזק לחנות בדים או מזון  וכדומה. בדומה לביטוח אחריות מעבידים גם במקרה זה תבחן שאלת הרשלנות של בעל העסק וככול שאחריותו תוכח כגדולה יותר נטל האחריות יחול עליו. חשוב לציין שהן בביטוח אחריות מעבידים והן בביטוח צד שלישי המבטח הוא שנכנס לנעלי המבוטח לשם ניהול התביעה. בביטוחים אלה חשוב ביותר להגדיר את גובה סכום הביטוח כיוון שלעיתים עסק קטן הנמצא בשכנות לעסק גדול יזדקק לגבולות אחריות גבוהים במיוחד.פרט חשוב נוסף הוא שגם עובדים ארעיים וזמניים שלא חלה חובה לבטחם בביטוח לאומי ייחשבו כצד ג’ ואם ייפגעו יוכלו לתבוע את בעל העסק ובעל העסק יוגן ע”ח כיסוי ביטוח זה.

6. ביטוח אחריות המוצר/ביטוח מוצרים פגומים: סוג זה של ביטוח אחריות (חבות) כלפי צד שלישי שונה במהותו משאר ביטוחי החבות . בביטוח זה לא נבחנת שאלת הרשלנות. משמעות עניין זה היא שעצם העובדה שלקוח עשה שימוש במוצר שרכש וכתוצאה מהשימוש בו ארע לו נזק תחול חובת פיצוי  ללקוח מהיצרן או הספק , המשווק של אותו מוצר. כך לדוגמה אם נרכש צעצוע לילד והילד נפגע מהשימוש בצעצוע עקב פגם ביצור מוכר המוצר יתבע, לא תשאל שאלת מי היצרן המוכר יוכל לשרשר את התביעה ליבואן שימשיך אל היצרן אבל אלה תהליכים שלא מעניינו של הלקוח הסופי.

7. ביטוח אחריות מקצועית: סוג ביטוח זה שאף הוא מטפל בנזקים העלולים לקרות ללקוחות המקבלים שירות מבעל העסק – בעל המקצוע כתוצאה מרשלנותו המקצועית של בעל המקצוע. כדוגמה, רופא הנותן מרשם שגוי לחולה שכתוצאה מנטילתו מוחמר מצבו הבריאותי של החולה או מהנדס שתכנן תכנון לקוי של מתקן או מבנה וגרם לנזק למזמין. הדוגמאות רבות ומאפיינות כמעט את כל קשת בעלי המקצוע. בסיס הצורך הביטוחי הוא הפנמה של אפשרות קיומו של אירוע ביטוחי הגורם נזק לצד שלישי עקב רשלנות בעל המקצוע.

מורה נבוכים זה משמש “טעימה” בעולם הביטוח וכפי שנתן להבין, לכל אחד מקצוע ועסוק בו הוא מתמחה. בעת הצורך כולנו מבקשים ייעוץ מקצועי מהטובים ביותר, רופאים,עורכי דין,רואי חשבון ויועצי מס. בתחום הביטוח היועץ הטוב ביותר ללקוח הוא סוכן הביטוח.

המידע באדיבות Insurance

עיצוב האתר ע"י קבוצת "הארץ"