סקר שוק – רבעון שלישי 2015

משרדים

שוק המשרדים עלה ברבעון השלישי בשיעור של 3.2%. מדובר במספר אזורים, שהבולט בהם היה שוק המשרדים בהרצליה ורמת גן, ערים שקיבלו דחיפה מכך שאינן מושפעות מעבודות הרכבת הקלה (למעט בכניסה לרמת גן בתחילת רחוב ז’בוטינסקי).

בתל אביב חלו ירידות נקודתיות הנובעות מתחילת עבודות הרכבת הקלה. ירידות אשר עשויות להימשך ברבעונים הקרובים בשל ההתעניינות  הגוברת מצד חברות לצאת מאזורי עבודות הרכבת לאזורים שנפגעים מכך פחות. אזורים אלו הינם זולים יותר כיום ועשויים לעלות כתוצאה מהגידול בביקוש בעוד האזורים שנפגעים מהעבודות צפויים לרדת. בשלב זה מדד מאן לא הושפע מהשינויים בשל נפח עסקאות נמוך שחל במשך חופשת הקיץ ותקופת החגים, שהיוו חלק ניכר מרבעון זה. בעלי העסקים ישבו על הגדר בציפייה להתרחשויות לאחר החגים על מנת לקבל החלטות מושכלות יותר באשר לשאלה האם לעבור למשרדים מחוץ לאזור עבודות הרכבת. כבר בשלב זה ניכר העומס ברחוב הרכבת המוביל לאיילון בשל שינויי התחבורה שחלו באזור.

 

העיר הרצליה ממשיכה לשגשג בתחום המשרדים גם ברבעון זה וזכתה לעלייה לרמה של 85 ₪ למ”ר בדמי השכירות. העלייה נובעת ממחסור רב בשטחי משרדים בהיקפים גדולים וכתוצאה מהביקוש הגובר בשל צמיחה בשוק ההיי טק. העיר צפויה לשמור על רמות מחירים גבוהות בשל היקפי הבנייה הדלים לאור ההמתנה להקמת מחלף הרב מכר.

מסחר

שוק המסחר ממשיך לספוג את הירידה הנמשכת בצריכה הפרטית עליה כתבנו ברבעונים הקודמים. ירידה זו צפויה להוביל לירידה בפדיונות. הירידות מתרחשות בתקופה בה קיים צורך גדל בקרב חברות להתייעל ולצמצם שטחי מסחר על מנת להפחית בהוצאות הקבועות.

בתחום שטחי המסחר אנו חוזים בגידול ניכר. הגידול בהיקף שטחי המסחר חיוני אולם מתבצע כיום בהיקפים משמעותיים אשר צפויים להוביל לירידת מחירים באזורים הרוויים. להערכתנו, בטווח הארוך ירידת המחירים תיבלם ואף ייתכן שנחזור לראות עליות משום שיחס השטח המסחרי לאדם בישראל נמוך משמעותית מהיחס בצפון אמריקה ונמוך מעט מהיחס באירופה.

לוגיסטיקה

תחום הלוגיסטיקה שומר על יציבות ברמות המחירים ובשיעורי התפוסה גם ברבעון זה בכל רחבי הארץ.

ההתפתחויות שחלו בתחום הלוגיסטיקה בשנים האחרונות הביאו לדרישה למחסנים מודרניים בקרב לקוחות הקצה. מרכזים לוגיסטיים מודרניים מאפשרים ללקוחות הקצה לייעל את פעילותם העסקית.

מאפיין נוסף של שוק זה  הוא היעדר בניה ספקולטיבית וזאת בשל הצורך בהתאמת המבנים ללקוח הקצה, על כן בניית מתחמים לוגיסטיים מבוצעת לרוב לצורך שימוש עצמי או כבנייה מותאמת ע”י חברות המתמחות בתחום זה.

תחום זה ממשיך להוות מוקד משיכה למשקיעים המחפשים השקעות ארוכות טווח ובעלות אופק יציב. אנו ממשיכים לצפות במשקיעים שמחפשים לבצע השקעות בתחום זה לאור ההתפתחות וההתמקצעות שחלה בענף וכן התקדמות המאפשרת ביצוע תהליכים של חסכון והתייעלות בארגונים רבים.

man2015.2

 

 

נכתב על ידי מאן יועצי נדל”ן בע”מ 

עיצוב האתר ע"י קבוצת "הארץ"