סקר שוק – רבעון רביעי 2015

משרדים

הרבעון הרביעי מסתיים בעליית מחירים מתונה בשוק המשרדים, אשר מסכמת עלייה שנתית בדמי השכירות. רמות התפוסה בשוק נותרו גבוהות מאוד וחוו שינוי מינורי ונקודתי ברבעון זה.
אזור תל אביב חזר להוביל בדמי השכירות הממוצעים עם עלייה לרמה ממוצעת של 86 ₪ למ”ר. השינוי נובע מהמשך המגמה של שדרוג שטחי משרדים לבניינים ברמת Class A. עבודות הרכבת הקלה פחות מורגשות בהשוואה לחששות המוקדמים.
אזור הבורסה ברמת גן חווה עליית מחירים בשיעור של 2.9% ברבעון זה בזכות קרבתו לאיילון והביקוש הגובר לאזור. רמת גן ממשיכה בצמצום פערים אל מול שוק המשרדים בציר יגאל אלון וציר מנחם בגין.
אזור הרצליה שמר גם ברבעון זה על רמות שכירות גבוהות של 85 ₪ למ”ר. בשל העלייה באזור תל אביב, האזור חזר למקום השני בגובה דמי השכירות הממוצעים. תעשיית ההיי-טק, אשר ממשיכה להוביל את הייצוא הישראלי, מוסיפה להתפתח בשוק המשרדים ונותנת תנופה לשוק המשרדים בהרצליה המצוי בשיעורי תפוסה גבוהים במיוחד. הגידול בביקוש נובע מהתרחבות בפעילות העסקית מצד חברות רבות אשר יושבות כיום בהרצליה וזקוקות לשטחים נוספים על מנת לצמוח. הרצליה ממשיכה לדחוף את רמות הביקוש לשטחי משרדים באזור וזאת לצד עתודות קרקע מעטות שיספקו מענה עתידי.
אזור נתניה חווה ירידת מחירים ברבעון זה לרמה ממוצעת של 52 ₪ למ”ר. שוק המשרדים באזור זה סובל מהמשך הפיתוח של אזורי התעשייה ברעננה ממזרח וקיסריה מצפון, המהווים מוקד משיכה הולך וגובר לחברות הממוקמות באזור השרון.
אזור פתח תקוה נחל ירידה בשיעורי התפוסה ברבעון זה לצד עלייה בדמי השכירות הממוצעים, שינוי הנובע משדרוג שטחי משרדים ומעבר של חברות לאזורים הסמוכים.

מסחר

שוק הנדל”ן המסחרי ממשיך לספוג את הירידה הנמשכת בצריכה הפרטית. הקשיים שעוברת רשת מגה ניכרו ברבעון זה במספר שינויים שחלו ברשתות השיווק בענף המזון. ירידה זו מתווספת לשינויים בענף ההלבשה וההנעלה החווים ירידה בפדיונות. על מנת להתמודד עם ירידות אלו הקמעונאיים מחפשים להתייעל ולשפר את הפדיונות באמצעות צמצום שטחי המסחר והגדלת נפח המסחר המקוון.

לוגיסטיקה

תחום הלוגיסטיקה שומר על יציבות ברמות המחירים ובשיעורי התפוסה ברחבי הארץ גם ברבעון זה.
ברבעונים האחרונים חלה עלייה במחירי הקרקעות בעיקר באזורים המצויים לאורך צירי תחבורה מרכזיים. עלייה זו טרם באה לידי ביטוי בדמי השכירות הממוצעים אך עשויה להשפיע עליהם בשנים הקרובות.
ההתפתחויות שחלו בתחום הלוגיסטיקה בשנים האחרונות הביאו לדרישה למחסנים מודרניים בקרב לקוחות הקצה. מרכזים לוגיסטיים מודרניים מאפשרים ללקוחות הקצה לייעל את פעילותם העסקית.

מאפיין נוסף של שוק זה הוא היעדר בניה ספקולטיבית וזאת בשל הצורך בהתאמת המבנים ללקוח הקצה, על כן בניית מתחמים לוגיסטיים מבוצעת לרוב לצורך שימוש עצמי או כבנייה מותאמת ע”י חברות המתמחות בתחום זה עבור לקוחות הקצה.
תחום הלוגיסטיקה, ממשיך להוות מוקד משיכה למשקיעים המחפשים השקעות ארוכות טווח ובעלות אופק יציב. אנו ממשיכים לצפות במשקיעים המחפשים לבצע השקעות בתחום זה לאור ההתפתחות וההתמקצעות שחלה בענף. התקדמות המאפשר ביצוע תהליכים של חסכון והתייעלות בארגונים רבים

 

office

עיצוב האתר ע"י קבוצת "הארץ"