נוה עופר החדשה – מתחם נס לגויים:

בין דרך בן צבי לרחוב היינה היינריך מתוכננת שכונת מגורים חדשה הכוללת כ1500 יח”ד וכן  שילוב תעסוקה לאורך הצירים הראשיים שלבים וקבוץ גלויות , שטחים ציבוריים פתוחים  ומבני ציבור

נס לגויים

עיצוב האתר ע"י קבוצת "הארץ"