מתחם 2000

  שטח של כ-400 דונם הממוקם באזור מסוף התחבורה ארלוזורוב  ובו מתוכנן לקום מרכז עסקים מטרופוליני לצד מסוף תחבורה, שיכלול מוקד תרבות ושימושי תעסוקה (כ-750,000 מ”ר) ומגורים (כ-1,000 יחידות דיור).

 מתחם 2000

 

עיצוב האתר ע"י קבוצת "הארץ"