מכב”י יפו

מצפון ליפו א’ וממערב לנוה עופר מתוכננת שכונת מגורים חדשה הכוללת  כ-1,500 יחידות דיור ,שטחים ציבוריים פתוחים, מבני ציבור ושימור בית באר

מכבי יפו 2

עיצוב האתר ע"י קבוצת "הארץ"