מבואות יפו

אזור “מבואות יפו” הממוקם בלב אזור דרום העיר מתפקד במשך שנים כאזור תעשייה ומלאכה. בשנים האחרונות מקודמות יוזמות רבות של תכניות להסבת שימושי המלאכה לשימושים מעורבים של  מגורים ותעסוקה, אשר יהפכו את האזור למרקם מגורים עירוני אינטנסיבי.

מבואות יפו

עיצוב האתר ע"י קבוצת "הארץ"