הצעות מימון

בבנק הפועלים רואים חשיבות עליונה בליווי והעצמת עסקים קטנים בישראל, כבסיס לצמיחת המשק כולו. בנק הפועלים מעמיד לרשותך מעטפת קרנות אשראי ייחודיות, שבמסגרתן, ההתמקדות תהיה בעסקים קטנים ו/או זעירים, הזקוקים להלוואות.

אחת המצוקות העיקריות של עסקים קטנים הינה מצוקת אשראי ומצוקה תזרימית. על כן, השיק בנק הפועלים תוכנית ייעודית, פשוטה ונגישה לעסקים קטנים בארבעה מסלולים.

הצעות המימון אותן מציע בנק הפועלים:

קרן הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה: בנק הפועלים זכה במכרז של ממשלת ישראל להפעלת “הקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה” ויעמיד הלוואות לעסקים שיעמדו בקריטריונים המתאימים, תוך הקלה בביטחונות הנדרשים.

קרן בשיתוף התאחדות התעשיינים: בנק הפועלים , בשיתוף עם התאחדות התעשיינים, השיק קרן אשראי ייעודית המעניקה אשראי בתנאים מועדפים לעסקים קטנים חברי ההתאחדות. הקרן מיועדת להרחבת העסק, השקעה בציוד ובהון חוזר.

הלוואת הקרן מיועדת ללקוחות בנק הפועלים, בעלי עסקים קטנים החברים בהתאחדות התעשיינים ולמביאים מכתב הפניה מהתאחדות התעשיינים.

קרן קורת: בנק הפועלים, המלווה עסקים זעירים לצמיחה, בשיתוף עם “קרנות קורת ישראל”, מציע ללקוחות כל הבנקים הלוואות זעירות (עד 30,000 ₪), המיועדות להקמה ופיתוח עסקים זעירים המתקשים בגיוס אשראי.

בבנק הפועלים רואים חשיבות רבה במתן עזרה לצמיחת עסקים קטנים בישראל. לפיכך, בנק הפועלים מעמיד לרשות בעלי עסקים קטנים מעטפת של קרנות אשראי ייחודיות, מגוונות ואטרקטיביות, המותאמות למגוון רחב של עסקים קטנים, הנמצאים בשלבי חיים ובענפי משק שונים ובמינימום בטחונות. על פי מודל זה, בנק הפועלים מאפשר לעסקים קטנים להרחיב את פעילותם העסקית ולצמוח.

*תנאי ההלוואות מפורטים בנספח המצורף. לפרטים נוספים על תהליך קבלת ההלוואה היכנס/י לאתר בנק הפועלים.

מימון

 

עיצוב האתר ע"י קבוצת "הארץ"