ארנונה

הארנונה הכללית היא מס המוטל על פי חוק על ה”מחזיק” בנכס. חיוב הארנונה הוא שנתי ונקבע כמכפלה של שטח הנכס והתעריף למ”ר.

שטח הנכס- כולל את שטח הרצפה נטו (שבתוך יחידת הבניין, ללא קירות פנים וחוץ, לרבות יציע וכל שטח מקורה אחר וכן מרפסות מקורות, פתוחות, סככות, בריכות שחייה וגגות).

התעריף – נקבע על פי איזור המס והשימוש בנכס.

אזור מס – העיר מחולקת ל-3 אזורים גיאוגרפיים לעסקים כמפורט במפת אזורי המס ליחידות שלא למגורים (וכן ל- 5 אזורים גיאוגרפיים למגורים).

שימוש – נקבע לפי השימוש בפועל ומתפלג ליחידות מגורים וליחידות וליחידות שלא למגורים. ביחידות שלא למגורים מגוון רחב של שימושים, כגון: בנקים, חניונים, מרכזי קניות, קרקע תפוסה. פירוט השימושים, התעריפים והקריטריונים לחיוב, על פי שימושים, מפורטים בחוברת הארנונה הכללית לאותה שנה.

בקשה לחילופי מחזיקים – על בעל העסק להגיש בקשה במועד לעדכון שמו כמחזיק בנכס ולצרף חוזה שכירות חתום ושלם שתקופתו אינה פחותה מ- 12 חודשים. חשוב לשים לב לנתוני החיוב בחשבון הארנונה ולבדוק האם השטח והשימוש שבעל העסק מחוייב בהם מותאם למצב בפועל.

מידע נוסף בנוגע לתעריפים ואזורי המס ניתן למצוא כאן.

עיצוב האתר ע"י קבוצת "הארץ"